Vanliga frågor

Vanliga frågor


Transparent tejp


Packtejp

  • Varför finns det olika typer av packtejper?
    Alla våra förpackningstejpar är utformade med ett särskilt syfte i åtanke. Scotch® packtejp för kraftfull användning är till exempel extremt stark med syfte att hålla förpackningar intakta under transport. Scotch® långvarig packstejp för flytt och förvaring har ett unikt häftämne som är UV-resistent och passar för långvarig förvaring i varma eller kalla temperaturer.
  • Scotch® Packtejper tål en måttlig mängd fukt under en kortare tid, men är inte utformade för att hålla under förlängd väderexponering.
  • Eftersom de använder särskilt starkt häftämne, kan packtejp lämna rester när den tas bort. Det kanske fungerar bättre med maskeringstejp
  • 1: Avlägsna den gamla tejpens kärna. Placera den nya tejprullen på den större rullen och tryck ned hela vägen. Se till att den klibbiga sidan är nedåt när du drar tejp från rullen. 2: Dra tejpen över guideskenan – nära handtaget – och under den andra, mindre rullen. Vissa hållare för packtejp har en fjäderladdad skena här. Om den har det ska du hålla tillbaka den så att du enkelt kan dra igenom tejpen. 3: Dra tejpen mot kanten med sågtänder. 4: Tejpa!
  • Nej. Förpackningstejpens färg har ingen betydelse. De vanligaste färgerna för packtejp är brun och transparent. Många är transparenta eftersom de appliceras så att text är synlig, t.ex. postetiketter.

Lim


Saxar


Hållare